Начало Обяви Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕХНИЯ СТАТУТ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 Г.

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА  2017 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.12.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 21.11.2016 г.
ПРОЕКТ НА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 Г.

Дата на публикуване: 21.11.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 07.11.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 14.10.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 07.10.2016 г.
ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЯНА В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА И ПРИЕМАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ОСНОВНИ ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ С № № 9, 11, 17, 21, 25, 37, 93 И 116 ОТ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 14.09.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 12.09.2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ”

Дата на публикуване: 29.08.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 26.08.2015 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ПРОГРАМА ПЛОВДИВ ЗА МЛАДИТЕ КЪМ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

Дата на публикуване: 25.08.2016 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

23,110 total views, 70 views today

Страница 1 от 1712345...10...Последна »