Наредби

• Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив
• Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив
• Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив
• Наредба за осигуряване на обществения ред
• Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив

36,293 total views, 34 views today