Начало Архив Конкурси

Архив Конкурси

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №256, взето с Протокол №14 от 01.08.2019 г., с което утвърди д-р Мариана Георгиева Господинова за управител на „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №68.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІІ – Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №257, взето с Протокол №14 от 01.08.2019 г., с което утвърди д-р Валентина Кръстева Костуркова за управител на „Диагностично-консултативен център ІІ – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” №110.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център – Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №140, взето с Протокол №9 от 16.05.2019 г., с което утвърди д-р Николай Георгиев Забунов за управител на „Диагностично-консултативен център – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „България” №234.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №119, взето с Протокол №8 от 11.04.2019 г., с което утвърди д-р Константин Павлов Сапунджиев за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” №9.

Обява за позиция:

свободни позиции по проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център Изток” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №103, взето с Протокол №6 от 28.03.2019 г., с което утвърди д-р Живко Димитров Димитров за управител на „Диагностично-консултативен център Изток” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Храбрец” № 15.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №458, взето с Протокол №20 от 29.11.2018 г., с което утвърди д-р Олимпия Кирилова Литовойска за управител на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.р. Тракия, ул. “Съединение” №42..

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център VІІ – Пловдив, район Южен” ЕООД

Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №443, взето с Протокол №19 от 12.11.2018 г., с което утвърди д-р Валерия Тодорова Славова за управител на „Диагностично-консултативен център VІІ – Пловдив, район Южен” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров” №16.

2,640 total views, 14 views today

Страница 1 от 3412345...102030...Последна »