Начало Общински Съвет Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

  • ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  на  ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ  по  чл.  35,  ал.  1,  т.  2  във  връзка  с  §  2  от  ПЗР  на  ЗПКОНПИ :

  • Коригиращи декларации

  • Лица неподали в срок имуществени декларации

  • Образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), одобрени на 19. 02. 2018 г. от ПК по ПУКИ

Вътрешни правила за работа

 Декларации по ЗПУКИ /отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г./

75,514 total views, no views today