Начало Общински Съвет Обществен посредник

Обществен посредник

АНОТАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ

 

 

1. Представяне на структурата

• инж. Борислав Стаматов – И.Д. Обществен посредник на територията на община Пловдив
• инж. Георги Халачев – гл. експерт
• Анелия Хаджиева – гл. експерт

2. С какво се занимава институцията?

В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията на Република България, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като се ръководи от личната си съвест и морал, защитавайки с предвидените в закона средства правата и интересите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общински органи, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги:  В и К, Електроразпределение, Топлофикация, мобилни оператори и телекомуникация, здравеопазване, образование, социална политика, екология, регистрация на търговски обекти и търговска дейност, обществен ред и сигурност, сметоизвозване и чистота на улиците, транспорт и безопасност на движението, строителство, в т.ч. незаконно, както и проблеми в етажната собственост.

Общественият посредник осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и законните си интереси. Проявява коректност към страните по жалбите, като ги уведомява за намеренията и действията си, изслушва ги и зачита съображенията им, а при необходимост им предоставя и възможности за преосмисляне на собствените позиции.

По изрично желание на гражданите се запазва дискретност за имената им и за други данни с конфиденциален характер.

Производството пред обществения посредник е безплатно.

Общественият посредник може да:

• Посредничи между органите на местното самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
• Отправя предложения и препоръки за отстраняване на причините, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
• Осъществява взаимодействие с националния омбудсман и други обществени посредници и сезира други общински или държавни институции, ако случаят не е от неговата компетентност;
• Действа по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита правата и свободите на гражданите;
• Търси съдействие от медии, държавни и граждански организации.

Общественият посредник няма отношение към:

• Вътрешни и служебни отношения на органите на местната власт;
• Приватизацията и дейността на общинските дружества;
• Въпроси от личния живот на гражданите;
• Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение, съдебни процедури  и защита на жалбоподатели в съда;
• Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години;

Общественият посредник се избира за срок от 4 години с възможност за повторен мандат и носи отговорност за своята работа пред гражданите на община Пловдив и Общински съвет – Пловдив, пред които публично се отчита.

Жалби и сигнали до обществения посредник на територията на община Пловдив се подават устно или писмено на:

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1

E-mail: [email protected]
Контакти:

• инж. Борислав Стаматов: (032) 600 555
• инж. Георги Халачев:       (032) 600 553
• Анелия Хаджиева:            (032) 600 554

Факс:

• (032) 600 554

Уеб страница: http://ombudsman-plovdiv.com

Приемна на обществения посредник: ет. 1, стая № 104

• Понеделник и вторник: 09:00 – 13:00часа
• Четвъртък и петък:        12:00 – 16:00часа

14,690 total views, no views today