Начало Общински Съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

График на заседанията на  Постоянните комисии към Общински съвет- Пловдив

Наименование на комисията Дата

Час

Стая

Правна комисия 14.06.2024- Петък 10.00             205
Финанси и бюджет 14.06.2024- Петък 11.30  205
Екология и комунални дейности 14.06.2024- Петък 13.30  205
Здравеопазване и социални дейности 14.06.2024- Петък 13.30  205
Образование, наука, вероизповедание 14.06.2024- Петък 10.30  205
Общинска собственост и стопански дейности 14.06.2024- Петък 13.00  205
Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО 14.06.2024- Петък 10.30  205
Устройство на територията и жилищна политика 14.06.2024- Петък 11.00  205
Обществен ред, транспорт и защита при бедствия 14.06.2024- Петък  12.00  205
Младежки дейности и спорт 14.06.2024- Петък  12.30  205
Противодействие на корупцията 14.06.2024- Петък 12.30  205

1. Правна комисия 2. Комисия „Бюджет и финанси” 3. Комисия „Екология и комунални дейности” 4. Комисия „Здравеопазване и социални дейности” 5. Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси” 6. Комисия „Общинска собственост и стопански дейности” 7. Комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения” 8. Комисия „Устройство на територията и жилищна политика” 9. Комисия „Обществен ред и транспорт” 10. Комисия „Младежки дейности и спорт” 11. Комисия „Противодейсвие на корупцията“

27,888 total views, no views today