Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Обществен ред,транспорт и защита при бедствия”

Комисия „Обществен ред,транспорт и защита при бедствия”

  • Симеон Валерий Петров – Председател
  • Тодор Атанасов Токов – Зам. -Председател
  • Владимир Бонов Славенски
  • инж. Гошо Димитров Къчков
  • инж. Златин Иванов Велев
  • Николай Димитров Гюров
  • Тони Маринов Димитров
  • Христо Тодоров Йорданов
  • Яна Иванова Димитрова

Дневен ред на заседанието:

Дневен ред на комисия

ПК по обществен ред, транспорт и защита при бедствия, протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 14:00, място:

Документ Материали
1 24XI-107/28.03.2024 – Създаване на Временна комисия за изготвяне на План за изменение на „План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/ на община Пловдив.
2 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
3 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
4 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
5 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

3,430 total views, no views today