Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Противодействие на корупцията“

Комисия „Противодействие на корупцията“

  • Владимир Бонов Славенски – Председател
  • Славчо Стоев Атанасов
  • Али Мустафа Байрям
  • д-р Ангел Благоев Молев
  • адв. Георги Иванов Колев
  • Елена Георгиева Грозданова
  • Йордан Илиев Илиев
  • Слави Василев Георгиев
  • Тодор Атанасов Токов

Дневен ред на заседанието:

Дневен ред на комисия

Комисия за противодействие на корупцията , протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 13:30, място:

Документ Материали
1 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
2 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
3 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
4 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

2,274 total views, no views today