Начало Проект на Общинска образователна програма 2023-2025

Проект на Общинска образователна програма 2023-2025

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК се уведомяват заинтересованите лица за откриване на производство по издаване на общ административен акт – Общинска образователна програма 2023-2025г.

С приемането на предлагания проект на програма се цели създаване на един детайлизиран документ, обхващащ всички значими хоризонтални предизвикателства в образователната система при следване на холистичен подход, въвеждайки за допустимите кандидати единни ясни изисквания за кандидатстване/ участие по отделните подпрограми.

Форми за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите страни и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на отдел „Образование“ при община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1, ет.3, e-mail: [email protected], тел. 032/ 63 53 57.

3,094 total views, no views today