Начало Проекти на нормативни актове – Архив

Проекти на нормативни актове – Архив

Дата на публикуване: 08. 01. 2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2014 г.

Дата на публикуване: 08. 01. 2014 г.
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 Г.

Дата на публикуване: 08. 01. 2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ”

Дата на публикуване: 08. 01. 2014 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Дата на публикуване: 07. 01. 2014 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 18.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА 2014Г.

Дата на публикуване: 03.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКА ОХРАНА” И ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС”

Дата на публикуване: 02.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 02.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”

Дата на публикуване: 02.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИTE ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /НРПОТДОДЕГО

Дата на публикуване: 02.12.2013 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ /НРСППППС/

Дата на публикуване: 29.11.2013 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

2,784 total views, no views today

Страница 20 от 23« Първа...10...1819202122...Последна »