Начало Схема за настоящи и предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура на територията на град Пловдив и периферията му

Схема за настоящи и предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура на територията на град Пловдив и периферията му