Начало Оказване на помощ на украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила

Оказване на помощ на украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила

Оказване на помощ на украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила

Въз основа на приетото на 9 март 2022г. Решение на Министерски съвет се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна, в съответствие с Решението на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО.
Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година.

* Гражданите на Украйна, които при влизането им на територията на Република България не са попълнили необходимите документи, удостоверяващи изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, могат да направят това чрез подаване на заявление в Държавната агенция за бежанците – https://www.aref.government.bg/. Регистрационно-приемателните центрове на агенцията се намират на следните адреси: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A; с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17; гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23. Допълнителна информация можете да получите на e-mail [email protected] или на телефони +359 876 388 427 или +359 876 388 437.
Заявление за получаване на временна закрила може да бъде подадено и пред органите на дирекция „Миграция“ – МВР, както и пред отдел/сектори/групи „Миграция“ при Областна дирекция на МВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“- МВР. В град Пловдив това може да стане на адрес: 4000 Пловдив, ул.”Волга” № 70, при следното работно време: 08.30 – 17.30 ч., с почивка от 12.00 – 13.00ч., e-mail [email protected] , телефони 032/ 932 897 и 032/ 932 898 , 032/ 932 890.

Подаденият документ за получаване на временна закрила към Държавната агенция за бежанците е основание за ползване на описаните по-долу услуги, а след 31 март 2022 г. ще бъде изискване и за получаването на помощта от 40 лв., която се отделя за настаняване и изхранване във вписаните в Националния туристически регистър места за настаняване. Тази помощ ще се предоставя за срок до 3 месеца в рамките на одобрения в Решението на Министерски съвет период на действие.

* При необходимост от съдействие за предоставяне на подслон и настаняване, нуждаещите се украински граждани могат да получат помощ, освен в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, също и от Община Пловдив – https://www.plovdiv.bg/. За целта функционира директна телефонна линия – 0800 112 32, на която ще се приемат обаждания от 8:30 до 17:00 ч. Съдействие гражданите на Украйна могат да поискат и от сформирания Координационен център към Областната администрация на Пловдив област, електронен адрес [email protected], тел. 032/ 605-550.

* Украинските граждани, нуждаещи се от здравна помощ, могат да получат такава на територията на град Пловдив в следните диагностично–консултативни центрове – ДКЦ I (адрес: гр. Пловдив, площад „Понеделник пазар“ №5, тел.: 032 628071; 032 623917; 032 349500), ДКЦ II (адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №110, тел.: 032 / 605 803, 088 231 44 44) и ДКЦ V (адрес: гр. Пловдив жк Тракия, ул. „Съединение“ №42, тел. 032/26 11 10, 032/26 11 00, 0885 188 700). Те следва да се обърнат към регистратурата на избраното от тях лечебно заведение. При спешни случаи лицата, ползващи се от временна закрила, могат да получат такава в спешните медицински центрове на територията на страната.

* Децата и учениците в предучилищна и училищна възраст, търсещи закрила на територията на Република България, имат право на достъп до обучение в български държавни и общински детски градини и училища. За целта е необходимо да се предостави личният номер на лицето (ЛНЧ), вписан в регистрационната карта на родителя/настойника/попечителя/представителя на детето или ученика под 14-годишна възраст или съответно – в самостоятелната регистрационна карта за учениците над 14-годишна възраст. Записването в детска градина или училище се извършва след представяне на документ от първичен медицински преглед на детето, удостоверяващ, че е клинично здраво, който се издава от личния лекар, избран от родителя/настойника/попечителя/представителя на детето или от лекар в поделенията на Държавната агенция за бежанците. При липса на документ за завършен клас, етап или степен на образование, в съответното детско/учебно заведение ще бъде оказано съдействие за определянето на подходящите група/клас и профил/специалност на детето/ученика. На децата и учениците, търсещи закрила в България, ще бъде осигурено допълнително обучение по български език.
Повече информация по отношение на приема и обучението на лица, търсещи или получили закрила, може да бъде открита на страницата на Министерство на образованието и науката: https://mon.bg/bg/100681 , както и на сайта на съответното регионално управление по образованието – https://www.ruobg.com/news/read/id/1882 . Адресът на РУО Пловдив е гр. Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, телефон за връзка от 9:00 до 17:30 ч. 032/ 62-89-80, e-mail: [email protected] .
Заявлението за прием в детска градина или училище на територията на град Пловдив е достъпно на следния линк: Заявление . Попълненият документ се подава в Центъра за административно обслужване на Регионално управление на образованието – Пловдив (адрес: гр. Пловдив, ул. Цариброд № 1, ет. 2, ст. 22).

11,709 total views, no views today