География

Пловдив е втория по големина и значимост град на Република България.Той е разположен по двата бряга на р. Марица в Горнотракийската низина на 42° и 9′ северна ширина и 24° и 45′ източна дължина, а най-ниската му точка е на 160 м надморска височина. Територията му е 101,981 кв. км, а населението на града е около 338 153 души.

Пловдив е стратегически важен промишлен, търговски, научен, културен и транспортно-комуникационен център на Балканите. Той е известен зад граници с Международния си панаир, чиито пролетни и есенни изложения и десетките специализирани изложби го превръщат в търговско икономическо средище на бизнеса.Градът е стратегически железопътен възел, а летище „Пловдив“ напоследък се утвърждава като алтернатива на летище „София“.

През града минават важни международни пътни артерии, които още от древността са свързвали Ориента с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика.Уникалното му местоположение на древен кръстопът е допринесло за силното културно и политическо влияние от страна на източните и западните цивилизации върху него, но въпреки това той запазва изключителната си културна идентичност. Шестте сиенитени хълма му придават неповторима и живописна красота, а като защитени територии те са съхранили значителен брой редки растителни видове. Заедно с басейна на река Марица, обраслите със зеленина хълмове формират специфични климатични условия – сравнително мека зима и горещо, но влажно лято. Благоприятните климатични условия и географското положение на Пловдив са съдействали за неговото възходящо развитие през всички исторически епохи.

Съхраненото богато архитектурно, историческо и културно наследство отдавна са утвърдили града като основен туристически център на България. Пловдив е по-стар от Рим, Атина, Картаген или Константинопол и се счита за съвременник на древната Троя. Днешният град е построен върху останките на много предишни градове, а културата му се е развила от наследството на много предходни култури.
Община Пловдив като територия се изчерпва с указателните табели на града и се управлява административно от мажориторно избран кмет с 4-годишен мандат. Кметът представлява изпълнителната местна власт. Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общински съвет.

За по-ефективно управление общината е разделена административно на 6 района – „Централен“, „Източен“, „Западен“,“Северен“, „Южен“ и „Тракия“ – които са обособени като кметства с мажоритарно избираеми кметове и районни администрации. Всеки от районите на града е съпоставим като брой на населението с повечето областни центрове на страната.

Пловдив е административен център на Пловдивска област, която заема 5928 кв. километра площ. Областта е разпределена на 18 общини, в които има 215 селища, от които 18 градове. Населението е около 680 884 души. Северната част на областта е с предимно равнинен характер, с развито интензивно земеделие. Южната е планинска с развито животновъдство, дърводобивна промишленост и туризъм. В Пловдивска област се намират известни природни и културно-исторически забележителности, курорти, балнеолечебни центрове. Такива са живописната Долина на розите, балнеолечебните центрове в Хисаря, Нареченски бани и в Баня, средновековната Асенова крепост, Бачковският манастир, Араповският манастир, тракийската гробница край с.Старосел и др. Областта обхваща централната част на Южна България. На север включва южните склонове на Стара планина и централната част на по-ниската планинска верига на Средна гора. На юг Пловдивска област навлиза в планината Родопи.

Пловдив е център и на Южен централен регион, който включва Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области.

116,021 total views, 6 views today