Начало Обяви ИЗБОРИ/ПВР/НС/14.11.2021г.

ИЗБОРИ/ПВР/НС/14.11.2021г.

Осигурен транспорт до избирателните секции за гласуване на хора с увреждания

За гласуване на хора с увреждания в изборния ден (21.11.2021г.) в Община Пловдив е осигурен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания, от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, ще се приемат от 12.00 часа на 19.11.2021г. до 17.00 часа на 21.11.2021г. на телефони: 032/962 478 и 0887 484 884.

Гласуване в подвижна секция за карантинирани лица в община Пловдив на изборите на 21.11.2021г.

Карантинираните към 14 ноември 2021г. лица, които са подали заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия и които към 21 ноември 2021г. продължават да са под карантина, не е необходимо да подават ново заявление за гласуване. Те автоматично са включени в избирателните списъци за 21 ноември 2021г.

Лицата, поставени под карантина след 14 ноември 2021г., могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до деня на изборите (21.11.2021г.) по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: info@plovdiv.bg, както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Списъци на заличените лица

Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване с машина

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Гласуване извън страната с машина

Симулатор за машинно гласуване https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

plakat

Гласуване в подвижна секция за карантинирани лица в община Пловдив

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: info@plovdiv.bg, както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021г.

Списъци на заличените лица

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021г., общинска администрация Пловдив уведомява, че 30.10.2021г. (събота) е крайният срок за подаване на:

1. Заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в общината/района по постоянния им адрес в писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец (Приложение № 39-ПВР-НС) без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да бъде подадено в деловодствата на общинската или районните администрации на гр. Пловдив или на електронна поща grao@plovdiv.bg.

2. Заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители за Народно събрание, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация/районната администрация по постоянния им адрес.

3. Заявление за гласуване по настоящ адрес. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в районната администрация по настоящия му адрес. Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Заявленията могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/Граждански права/Избори 2021.

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 ПВР/НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Общинската и районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (30.10.2021г.) от 8.30ч. до 18.00ч.

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване:

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес:
https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Места за агитационни материали

Консултации за сформиране съставите на СИК

Места за обявяване на избирателните списъци

Образуване на избирателните секции

Избирателни списъци

8,074 total views, 8 views today