Начало Категории Култура Общинска резидентна програма на град Пловдив 2023

Общинска резидентна програма на град Пловдив 2023

Арх. Нина Толева-Новак

автор на изображението: Арх. Нина Толева-Новак

CONTEXT AiR 2023: Артистични практики в публичното пространство

Програма за творчески резиденции в Пловдив, България

Резидентната програма е инициирана и финансирана от отдел „Култура“ на Община Пловдив.

Програмата е насочена към създаването на нови художествени произведения в публичното пространство, провокирани от взаимодействията на артистите с града и неговия специфичен характер. Пловдив с еклектичната смесица от древна, средновековна история, социалистическо наследство и съвременна реалност, опита му като Европейска столица на културата през 2019 г., като дом на различни етнически и религиозни групи, както и в урбанистичния природен пейзаж, който следва очертанията на река Марица и градските хълмове е в центъра на програмата.

Цели на програмата:

· Да реализира иновативни идеи в съвременните тенденции на изкуството и културата в директно взаимодействие с даденостите на местния контекст и с местните общности;

· Да спомогне за обновяване на възприятието за културната идентичност на Пловдив чрез създаване на знакови произведения;

· Да генерира събития и прояви, които да спомогнат за развитието на публики, привличането на туристи към града, както и за развитие, образование и интеграция на различни общности чрез средствата на културата;

· Да предостави възможност за обмен на артисти и партньорства с местни организации и институции.

Резиденцията предлага на артистите пълна стипендия, покриваща продукционни разходи и хонорар, разходи за транспорт и престой и осигурява споделено жилищно и работно пространство в къща Нишанян. Къщата се намира в архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив, разположен на три от пловдивските хълмове: Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе, в централната част на града.

Куратор на програмата от 2022 г. е Светлана Куюмджиева – изкуствовед, критик и куратор с 20 години опит в частни и обществени културни институции в България.

Програмен координатор на CONTEXT AiR е Ваня Грозданова – арт мениджър и куратор с интерес към независимите художествените практики.

Имейл за контакт: ​​​​[email protected]

ОТВОРЕНА ПОКАНА 2023

Краен срок за кандидатстване: 20 март 2023 г.

Артистични резиденции: между 1 юни и 31 август 2023 г.

Обявяване на избраните артисти: 15 април 2023 г.

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Програмата е насочена към професионалисти, работещи в една или комбинация от следните области:

- Визуални изкуства
- Театър и пърформанс
- Дигитални медии
- Архитектура и скулптура
- Музика и танц
- Ленд арт и изкуство в публично пространство
- Социални иновации и общностни проекти

Допустимост:

- Поканата е отворена за артисти, за предпочитане базирани в Европа, независимо от етапа на кариерното им развитие.
- Артисти, които са български граждани или работят в България, са допустими кандидати.
- Допуска се участието и на артистични групи, но по отношение на финансирането то остава в рамките на определения лимит, независимо от броя на членовете на групата.
- Програмата позволява присъствието на деца и/или семейни партньори на участниците в зависимост от утвърдения график на резиденциите и наличните места. Организаторите осигуряват – без допълнителни такси – нощувки в резидентния център. Всички други разходи, свързани с престоя на членове от семейството (включително транспорт) не се възстановяват и не се поемат от организатора. За успешното планиране на резидентния престой присъствието на деца или партньори трябва да бъде отбелязано предварително в заявлението.

Работен език: английски и български

2. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Програмата предвижда условия за престой между 4 и 6 седмици, в зависимост от конкретното проектно предложение на всеки кандидат.

Подробен график за точните дати на престоя на всеки артист ще бъде уточнен след приключване на окончателния подбор на участниците.

3. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОСИГУРЯВА

▪ Продукционен бюджет, артистичен хонорар, транспортни разходи;

▪ Жилищно пространство;

▪ Практически насоки при проучване и работа;

▪ Подкрепа при организирането на публично събитие/я за представяне на новото произведение и популяризирането му в местни медии.

4. УСЛОВИЯ НА НАСТАНЯВАНЕТО

Къща „Филибос Нишанян” е построена в средата на XIX век и е архитектурен паметник. Представлява самостоятелна къща с двор, разположена в централната част на град Пловдив, предоставяща възможност за лесен пешеходен достъп до всички градски музеи и паркове, както и до квартал “Капана”.

Максимален брой резидентни артисти за споделен период: 4 души.

Осигуреното жилищното пространство предлага подходящи условия за работа и живот по време на артистичната резиденция*.

-       Оборудвана кухня

-       Пералня за общо ползване

-       Баня и 2 тоалетни за общо ползване

-       Отделни спални (с осигурено спално бельо и хавлии)

-       Споделено работно пространство в общите площи на сградата, с достъп до интернет**

-       Велосипеди, които могат да се използват като транспортно средство из града

При подписване на договора за резидентния престой, артистите ще получат и указания за живот в къщата, предвид статута й на паметник на културата. Несъобразяването с тях може да доведе до санкциониране от участие, финансови санкции и др.

Резидентните артисти са отговорни за поддържането на хигиената и нормалните условия на живот в жилищното пространство по време на престоя си.

Артисти, чиято практика се нуждае от по-голямо работно студио и/или специфични инструменти за разработване на концепции, трябва да уведомят предварително организатора, за да бъдат подпомогнати при намирането на подходящите инструменти, пространство и др. необходими за наемане от тях.

5. АРТИСТИЧЕН ХОНОРАР, РАЗХОДИ ЗА ПРОДУКЦИЯ

Организаторът поема следните разходи:

- 2000 лв. – възнаграждение, покриващо пътни разноски, дневни и артистичен хонорар.
- 5 000 лв. – продукционни разходи за реализиране на творческите концепции на всеки автор. Сумата се изплаща на две вноски след доразвиване на първоначалната идея и след реализацията й.
- Върху общата сума от продукционните разходи и възнаграждението се удържа задължително изискуемият от българското законодателство данък в размер на 10%.

Подробна информация относно изплащането на гранта:

-       Финансирането на одобрените кандидати се извършва на три вноски, в брой, в български лева.

-       1-во плащане – в размер на 2000 лв. Сумата се изплаща през първата седмица след пристигане на резидентния артист и след подписването на договор с организатора и предоставяне от страна на одобрените участници на формуляр А1 в оригинал (документът е унифициран в ЕС сертификат, доказващ социалния осигурителен статус на физически лица)*

-       2-ро плащане (продукционни разходи) -  не по-рано от втората седмица на творческия престой след одобрение на: 1) график за изпълнение на творческия проект и 2) бюджет на проекта, описващ всички разходи (материали, наем, документация, хонорари на трети страни, участващи в проектите и др.).

-       3-то плащане (в размер на до 10% от продукционните разходи) – след реализация на проекта.

* Прочетете повече за документа А1 тук

6. РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА АРТИСТИТЕ

- Всички останали разходи, различни от горепосочените, са за сметка на резидентите. Това се отнася за задължителната здравна застраховка, за издаването на визи и различни административни документи, свързани с участието в програмата преди, по време или след творческия престой.
- Възможно е повече от едно посещение в града за проучване и работа, както от разстояние, така и на място – въз основа на проектното предложение, но всички всички допълнителни разходи – извън гореизброените (описани за сметка на организатора) – са за сметка на артистите и не се предвижда допълнително финансиране.
- Молим всички кандидати да се запознаят предварително с правилата за влизане в страната – визови изисквания, настоящи covid-ограничения и др. Избраните кандидати поемат всички свързани с това разходи, заедно с отговорността за предоставяне на необходимите документи.

7. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ

Артистите, одобрени за участие в резидентната програма, ще бъдат избрани от жури въз основа на:

- Проектно предложение и творческа концепция, разработени самостоятелно или в партньорство с местни артисти и културни организации (без да е задължително включването на потвърдено партньорство)
- Потенциал за реализация на проекта в рамките на резиденцията
- Предишен опит на кандидата

Проектните предложения трябва да бъдат разработени на концептуално ниво, като трябва да включват съответните изследвания и аргументация и по възможност да бъдат подкрепени с придружаващ визуален материал.

По време на резиденцията се допускат промени или доразвиване на предварителните концепции, с които участниците са одобрени.

Всеки от кандидатите за резидентната програма може да кандидатства с повече от едно проектно предложение, като няма ограничение в техния брой. Журито си запазва правото да избере конкретен проект.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

▪ Художниците се ангажират да създават нови творби и свои собствени концепции, в резултат на направеното проучване на място във връзка с типичните за града дадености;

▪ Кандидатите се насърчавани да развият предварителни връзки или да потвърдят партньорство с местни организации / художници / студенти от местните училища за изкуствата във връзка с изпълнението на своите концепции.

▪ Предложените проекти трябва да са съобразени с особеностите на различните градски пространства, както и с тяхната история и съвременни функции и да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност и безконфликтност на обществената среда и градския пейзаж.

▪ Интервенциите в публичното пространство да са временни (до 3 месеца).

▪ Ангажиментът за професионална и коректна видео и фотодокументация е отговорност на всеки артист и трябва да бъде планиран от страна на авторите, включително като производствен разход на проекта.  Може да бъде изпълнено от автора или от трети лица.

Община Пловдив ще бъде носител на правото за използване на документалния архив, а авторското право върху всички творби, създадени в рамките на резиденцията, принадлежи на автора им.

▪ Всеки от участниците участва в поне едно публично събитие в рамките на резидентната програма, в което да представи себе си и работата си.

▪ Изпълнението на всички творчески концепции трябва да бъде съобразено с българското законодателство и действащите на територията на Община Пловдив нормативни документи.

! За реализиране на проекти и идеи в публичното пространство е необходима възможно най-ранна предварителна подготовка на всеки кандидат – както по отношение на условията на местното законодателство, така и по отношение на възможните пространства за изпълнение.

9. НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявленията трябва да се изпращат само на следния имейл адрес: [email protected]

Темата на имейла трябва да бъде: [APPLICATION__ИМЕ НА КАНДИДАТА]

Имейлът за кандидатстване трябва да съдържа следните прикачени файлове:

1. Попълнен и подписан Формуляр за кандидатстване (образец)*

2. CV / Автобиография

3. Портфолио

4. Разработка на творческия проект

5. Визуален материал (ако е приложимо)

Моля посочете в текста на имейла всяка допълнителна специфична информация – относно вашия престой/проект/известие.

Такса за кандидатстване – няма

__

* При попълването и подписването на формуляра за кандидатстване всеки кандидат декларира съгласието си с правилата на резидентната програма и ангажимента на одобрените артисти да ги спазват. Приложената към формуляра декларация се подава заедно с формуляра за участие, подписана с електронен подпис или на сканирано копие.

________

Организаторите си запазват правото да променят крайните срокове, да отменят одобрени участия или да предлагат алтернативни условия за резиденциите.

21,290 total views, no views today