Начало Категории Култура НАРЕДБА за реда и условията за финансиране на проекти по ПРОГРАМА „КУЛТУРА“, част от Календара на културните събития на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАРЕДБА за реда и условията за финансиране на проекти по ПРОГРАМА „КУЛТУРА“, част от Календара на културните събития на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

С Решение № 122, взето с протокол № 6 от 11. 04. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив

НАРЕДБА за реда и условията за финансиране на проекти по ПРОГРАМА „КУЛТУРА“, част от Календара на културните събития на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Електронно подаване на проектните предложения и електронно отчитане на финансираните дейности се осъществява  чрез платформа „Програма Култура“ на адрес: https://culture.plovdiv.bg/ . Всички документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

Документи за кандидатстване по КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
Документи за отчет по КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“– обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на Община Пловдив.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща годината на реализирането на проектите, чрез електронната платформа „Програма Култура“. Всички документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. Представени документи – копие, трябва да са заверени от кандидатстващото лице с текст „Вярно с оригинала“ и да са подписани с КЕП.

До края на 2024 г. документи могат да бъдат подавани и:

1./ В Деловодството на Община Пловдив с кореспондент специализираната администрация с ресор „Култура“.

2./ По електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 22ОА-2035/01.09.2022г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 23ОА- 2181/04.09.2023 г., за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“

РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23ОА- 2181/ 04.09.2023 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 23ОА-2171/04.09.2023 г. и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“

Документи за кандидатстване по КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“
Документи за отчет по КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“

Компонент 2 – „Мобилност“ – стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив. Компонент 2 „Мобилност“ осигурява средства за транспортни разходи на произведения на изкуството и инструменти, артисти, творчески формации, мениджъри, продуценти, културни оператори, които осъществяват творчески междукултурен обмен по покана на културни институти и организации при условията и реда на раздели IV и VII от настоящата Наредба.Един кандидат може да получи финансиране в рамките на Компонент 2 само веднъж в рамките на една календарна година. Неодобрени проекти не се разглеждат повторно от комисията в рамките на календарната година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ЯНУАРИ 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ФЕВРУАРИ 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – АПРИЛ 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – Април 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАЙ 2024 Г.

КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“

Документи за кандидатстване по КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
Документи за отчет по КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“

Компонент 3 – „Гражданска активност“ – подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални, в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население. По Компонент „Гражданска активност“ се финансират целогодишно проекти и инициативи, описани в чл. 3, ал. 1, т. 3, които се реализират на територията на Община Пловдив по реда и условията на раздели IV и VII от настоящата Наредба.Един кандидат може да получи финансиране в рамките на Компонент 3 за реализирането на един проект в рамките на една календарна година. Проектът следва да се реализира на територията на Община Пловдив. Неодобрени проекти не се разглеждат повторно от комисията в рамките на календарната година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – ФЕВРУАРИ 2024 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – Април 2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МАЙ 2024 Г.

КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

Документи за кандидатстване по КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
Документи за отчет по КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

Компонент 4 – „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“- подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели или важни за града издания или превода на чужд език до етап „електронна книга в PDF“с цел представянето им в чужбина , на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани творби, важни за Пловдив) по реда и условията на раздели IV и VII от настоящата Наредба.

До края на 2024 г. документи могат да бъдат подавани и:

1./ В Деловодството на Община Пловдив с кореспондент специализираната администрация с ресор „Култура“.

2./ По електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23 ОА-1747/18.07.2023 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА   ПОСТЪПИЛИТЕ  ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1747/18.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ (второ заседание)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1792/21.07.2023Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ 

58 total views, no views today