Анкети

Архив

„Уважаеми съграждани,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Пловдив). Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на Община Пловдив, като целта на проучването е да оцени изготвените предложения за визия, цели и приоритети на плановия документ за новия програмен период.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата активна позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и е достъпна – тук.“

Анкетата е валидна до 09.07.2021г. включително.

Анкета развитие на туризма

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Пловдив). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, граждани и гости на гр. Пловдив, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на развитието на туризма, перспективи за развитие“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. като същата е достъпна тук

Анкетата е активна в периода – 11.06.- 18.06.2021 г. включително.

Анкета граждани

Уважаеми съграждани,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Пловдив). Анкетата е насочена към гражданите от Община Пловдив, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Пловдив“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата гражданска позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. като същата е достъпна тук – https://survey.alchemer.eu/s3/90351381/grajdani-online.

Анкетата е активна в периода – 08.06.- 15.06.2021 г. включително.

Анкета заинтересовани страни

Уважаеми дами и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Пловдив). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Пловдив“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. като същата е достъпна тук – https://survey.alchemer.eu/s3/90349507/Plovdiv-org.

Анкетата е активна в периода – 08.06.- 15.06.2021 г. включително

4,856 total views, 8 views today