Проект на ПИРО Пловдив 2021 – 2027 г. 

 

 
- Доклад за предварителна оценка на ПИРО Пловдив
- Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
- Протокол от проведено Обществено обсъждане на Проекта на ПИРО Пловдив

4,956 total views, 2 views today