Начало Проект на изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ прието с решение № 45,взето с протокол № 4 от 24.02.2022 Г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Проект на изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ прието с решение № 45,взето с протокол № 4 от 24.02.2022 Г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

2,564 total views, 2 views today