Начало Banners Портал за мониторинг на околна среда

Портал за мониторинг на околна среда

Добре дошли в http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/

Този сайт е посветен на състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. В реално време се проследяват параметрите, определящи качество на атмосферния въздух, води и ниво на шума.

Станциите, определящи качеството на въздуха и водите са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на Р. България. След одобрение от МОСВ и ИАОС е извършено конфигуриране на терминали, собственост на ИАОС, към сървър за околна среда на Община Пловдив за пунктовeте за мониторинг на качество на атмосферния въздух и води на територията на общината

Предоставят се данни за реални метеорологични показатели на територията на Община Пловдив и информация за способността на атмосферата да разсейва отделените във въздуха емисии, акумулирани от всички нас.

Сайта дава възможност за осведомяване на населението за риска от наводнения за град Пловдив в 5 дневна прогноза, съгласно данни на НИМХ.

Станциите, определящи нивото на шума, са част от изградената „Система за наблюдение нивото на шума в околната среда“, собственост на Община Пловдив, работеща от 2009 година.

Визуализацията в този сайт е представена в текстови и графичен вид и се реализира в реално време без намесата на оператор. Сайтът дава всеобхватна картина за състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. Дадена е възможност за информиране, относно разработените проекти и устойчиви екологични политики. Разгледани са предизвикателствата, пред които е поставена общинска администрация в установяване на устойчива жизнена среда. Разгледана е връзката между състоянието на околната среда и въздействието й върху човешкото здраве. Посочени са стъпките, с които всеки гражданин може да допринесе за подобряване на условията в околната среда.

Общинска администрация дава възможност на обществеността да вземе пряко участие в развитието на устойчиви политики по околна среда на територията на Община Пловдив, като се включи с иновативна идея. На този етап е открита възможност за участие в анкета, която ще позволи на администрацията да проучи нагласите на обществеността за съвместни участия в инициативи, проекти и др. идеи. В сайта ще бъде открита платформа, чрез която всеки гражданин ще може сам да предложи своята идея, както и да предложи съдействие в реализация на дадена инициатива.

47,309 total views, no views today