Начало Обяви Профил на купувача (Архив) Публична покана с уникален №9016246, с предмет: “Абонаментна поддръжка на разработени, внедрени и експлоатиращи се в Община Пловдив програмни продукти за финансово управление и контрол по обособени позиции: Обособена позиция I – Абонаментна поддръжка на действащ програмен продукт „Регистър на финансовия контрольор”; Обособена позиция ІІ – Абонаментна поддръжка на действащ програмен продукт „Система за финансово управление и контрол”

Обществена поръчка: Публикувана на: 06.06.2013

Публична покана с уникален №9016246, с предмет: “Абонаментна поддръжка на разработени, внедрени и експлоатиращи се в Община Пловдив програмни продукти за финансово управление и контрол по обособени позиции: Обособена позиция I – Абонаментна поддръжка на действащ програмен продукт „Регистър на финансовия контрольор”; Обособена позиция ІІ – Абонаментна поддръжка на действащ програмен продукт „Система за финансово управление и контрол”

Публична покана от 06.06.2013г.

41,376 total views, no views today