Публични поканиДокументацията е неактивна, считано от 17:15 часа на 07.03.2014 г.
Офертите следва да бъдат представени на адрес: Гр. Пловдив, ул.” Христо Г. Данов” № 28, преди датите и часа посочени в публичната покана
Документацията е неактивна от 19.12.2013г.
Заповед за прекратяване24,326 total views, no views today