Начало Обяви Профил на купувача (Архив) Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Изработване на идеен и технически проект за обект: „Многоетажна паркинг- сграда с административна част в УПИ І-ОНС, кв. 22, по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив”

Обществена поръчка: Публикувана на: 28.06.2013

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Изработване на идеен и технически проект за обект: „Многоетажна паркинг- сграда с административна част в УПИ І-ОНС, кв. 22, по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив”