Начало Обяви Профил на купувача Обществена поръчка с уникален №9016560, по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Извършване на ремонт и техническа поддръжка на матрични принтери за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена”

Обществена поръчка: Публикувана на: 13.06.2013

Обществена поръчка с уникален №9016560, по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Извършване на ремонт и техническа поддръжка на матрични принтери за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена”

5,252 total views, 7 views today