Начало Категории Околна среда Екокалендар и кампании

Екокалендар и кампании

2 февруари – Международен ден на влажните зони – през 1971 г. в град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление.

5 март – Световен ден на енергийната ефективност

22 март – Световен ден на водата – световният Ден на водата 22 март е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 година като следствие от взетите решения на конференцията “За околна среда и устойчиво развитие” през 1992 г. в Рио де Жанейро. От тогава тази дата се отбелязва с редица инициативи по целия свят.

1 април – Международен ден на птиците – денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

4 април – Международен ден за защита на безстопанствените животни

22 април- Ден на Земята. Денят на Земята се отбелязва от 1970 г. най-напред в САЩ. Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първият Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ. Денят на Земята приобщава хората към идеята за опазване на околната среда и спомага за промяната на ценностите и приоритетите на цяло едно поколение.

29 април – Международен ден за борба срещу шума

Май – Месец на защита на природата – в екологичния календар на страната ни Май е месец за защита на природата. Като такъв той се отбелязва всяка година съгласно Постановление на Министерския съвет от 1967 г. До 1966 година се чества като месец за защита на родната природа.

15 май – Световен ден на климата

22 Май 2013 г. - Международен ден на биоразнообразието и 22 – 25 Май 2013 г. – дни на зелената система

24 Май – Европейски ден на парковете – обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове (Европарк). На 24 май 1909 г. в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка. В България има три Национални парка – “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”.

5 юни – Световен ден на околната среда – световният ден на околната среда се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Всяка година за международното честване на Световния ден на околната среда се избира град-домакин. Всяко година се определя мото на Световния ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица.

17 юни – Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

14 юли – Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците

16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой- отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.

22 септември – Европейски ден без автомобили и Европейска седмица на мобилността-отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.

16 – 22 септември Европейска седмица на мобилността 2017

28 септември – Международния ден на правото да знам, като обявява 28 септември за Ден на отворените врати

4 октомври – Международен ден за защита на животните

17 октомври – Национален ден за почистване на природните паркове в България

16 – 24 ноември - Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

5 декември – Международен ден на доброволците

19,080 total views, no views today