Лечебни растения

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2019г.
Раздел „Лечебни растения“ към общинска програма по околна среда на Община Пловдив

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2016г.

Информация и материали за устойчивото ползване на лечебните растения и ролята им в поминъка на местните общности в страната

Проект „Устойчиво ползване на лечебните растения в България“

Заповед за разпределение на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване в Пловдивски регион през 2015г.

НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИЛКИ

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПУНКТОВЕТЕ И / ИЛИ СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛИТЕ

13,952 total views, no views today