Начало Категории Програми и проекти Програми за енергийна ефективност

Програми за енергийна ефективност

Програма за енергийна ефективност на Община Пловдив за периода 2020 – 2025 г.

Краткосрочна програма за ВИЕ на Община Пловдив за периода 2020 – 2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогоривата на Община Пловдив за периода 2020 – 2030 г.

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишни отчети по ЗЕВИ за реализираните мерки за използване на енергия от възобновяеми източници

4,502 total views, no views today