Категория: Banners

БАНЕР(1)

Договор № BG-RRP-1.007-0019-C01 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Елин Пелин“-гр. Пловдив” по Национален план за възстановяване и устойчивост РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0019-C01 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на Инвестицията: 4 827 509.60 от които: - сума в размер на 3 749 616.13 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките ...

Договор № BG-RRP-1.007-0025-C01 „Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“

baner240124

Договор № BG-RRP-1.007-0025-C01 „Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“ по Национален план за възстановяване и устойчивост РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0025-C01 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на Инвестицията: 1 708 962,69, от които: - сума в размер на 1 426 489, 52 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на ...

Договор №: BG-RRP-1.007-0021-C01BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“

banner-su-qvorov

Договор №: BG-RRP-1.007-0021-C01 „Модернизация на образователна среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“, по Национален план за възстановяване и устойчивост РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0021-C01 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на Инвестицията: 6 450 424.32 лв., от които: - сума в размер на 4 492 078.89 лева са безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма ...

Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01 BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“

ekzarh-banner

Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01 BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, по Национален план за възстановяване и устойчивост РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0020-C01 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на Инвестицията: 4 953 016.32 лв., от които: - 3 749 266,69 лв. без ДДС БФП, ...

Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив

baner1234

Договор № BG-RRP-1.011-0016-C01 „Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив“, по Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, по Национален план за възстановяване и устойчивост РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.011-0016-C01 Бенефициент: Община Пловдив Обща стойност на Инвестицията: : 5 821 559,12 лв., от които: - ...

Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

oprr-tech-support-banner

www.bgregio.eu Проект № BG16RFOP001-8.006-0024-C01: „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ Община Пловдив изпълнява проект „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно ...

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

banner-BG05SFPR003-1.001-016-C02

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив Финансираща програма/институция: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Обща стойност на проекта:  размер на БФП 4 815 360,00 лв. Цели и очаквани резултати:  Осигуряване на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на топъл обяд като социална услуга в общността. Капацитет ...