Категория: Banners

Обществен посредник на община Пловдив

banner-ombudsman

АНОТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ  1. Представяне на структурата • Борислав Стаматов – В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив • Георги Халачев – гл. експерт • Анелия Хаджиева – гл. експерт 2. С какво се занимава институцията? В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като ...