Категория: Banners

Общински план за развитие 2014 – 2020

banner-razvitie

Тук може да намерите актуална информация, свързана с разработването на “Общински план за развитие 2014-2020″. Предложения и препоръки може да споделяте на следния адрес: opr@plovdiv.bg Вашето мнение е важно за нас! 24,538 total views, 6 views today...

Генерален план за организация на движението на Община Пловдив

banner-GPOD

1. Клацификация на ПУМ 2. Организация на транзитното движение 3. Система на масовия обществен пътнически транспорт- спирки и таксиметрови стоянки 4. Режими / забрани за движение на определени видове ППС – товарно движение 5. Велосипедно движение 6. Посочност и предимства на движението по ПУМ: - Район Център - Район Северен - Район Източен - Район Западен - Район Тракия - ...

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

bannerrecycling

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА: - Отпадъци от опаковки; - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; - Излезли от употреба моторни превозни средства; - Излезли от употреба гуми; - Отработени масла; - Опасни отпадъци от домакинствата. - Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) • Информация за Площадки на територията на Община Пловдив за безвъзмездно предаване ...

Обществен посредник на община Пловдив

banner-ombudsman

АНОТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ  1. Представяне на структурата • Борислав Стаматов – В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив • Георги Халачев – гл. експерт • Анелия Хаджиева – гл. експерт 2. С какво се занимава институцията? В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като ...