Категория: Banners

Система за електронно класиране на деца в ДЗ

banner

За повече информация за електронната система за прием на деца в детски заведения в община Пловдив може да посетите сайта: http://dz-priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: dz-priem@plovdiv.bg 144,227 total views, no views today...

SMS Паркиране

Box1-225x150

Паркиране, чрез SMS самотаксуване Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в „Синя зона”, чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Стойността на самия SMS се определя на 2 лв. (с ДДС)+ цената за едно съобщение, според тарифния план на съответния оператор. Стойността на сваляне на ...

Портал за мониторинг на околна среда

banner-monitoring

Добре дошли в http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/ Този сайт е посветен на състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. В реално време се проследяват параметрите, определящи качество на атмосферния въздух, води и ниво на шума. Станциите, определящи качеството на въздуха и водите са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на Р. ...

Генерален план за организация на движението на Община Пловдив

banner-gpod

1. Клацификация на ПУМ - Съществуващо положение - Проектно положение, съгласно ОУП 2. Организация на транзитното движение 3. Система на масовия обществен пътнически транспорт- спирки и таксиметрови стоянки 4. Предложения за обособяване на БУС ленти по ПУМ 5. Режими / забрани за движение на определени видове ППС – товарно движение 6. Велосипедно движение 7. Посочност и предимства на движението по ПУМ: - Район ...

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

bannerrecycling

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА: - Отпадъци от опаковки; - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; - Излезли от употреба моторни превозни средства; - Излезли от употреба гуми; - Отработени масла; - Опасни отпадъци от домакинствата. - Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) • Информация за Площадки на територията на Община Пловдив за безвъзмездно предаване ...

Обществен посредник на община Пловдив

banner-ombudsman

АНОТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ  1. Представяне на структурата • Борислав Стаматов – В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив • Георги Халачев – гл. експерт • Анелия Хаджиева – гл. експерт 2. С какво се занимава институцията? В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като ...