Категория: Banners

Система за електронно класиране на деца в ДЗ

banner

За повече информация за електронната система за прием на деца в детски заведения в община Пловдив може да посетите сайта: http://dz-priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: dz-priem@plovdiv.bg 106,613 total views, 56 views today...

SMS Паркиране

Box1-225x150

Паркиране, чрез SMS самотаксуване Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в „Синя зона”, чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Стойността на самия SMS се определя на 2 лв. (с ДДС)+ цената за едно съобщение, според тарифния план на съответния оператор. Стойността на сваляне на ...

Портал за мониторинг на околна среда

banner-monitoring

Добре дошли в http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/ Този сайт е посветен на състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. В реално време се проследяват параметрите, определящи качество на атмосферния въздух, води и ниво на шума. Станциите, определящи качеството на въздуха и водите са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на Р. ...

Общински план за развитие 2014 – 2020

banner-razvitie

Тук може да намерите актуална информация, свързана с разработването на “Общински план за развитие 2014-2020″. Предложения и препоръки може да споделяте на следния адрес: opr@plovdiv.bg Вашето мнение е важно за нас! 32,994 total views, 8 views today...

Генерален план за организация на движението на Община Пловдив

banner-gpod

1. Клацификация на ПУМ - Съществуващо положение - Проектно положение, съгласно ОУП 2. Организация на транзитното движение 3. Система на масовия обществен пътнически транспорт- спирки и таксиметрови стоянки 4. Предложения за обособяване на БУС ленти по ПУМ 5. Режими / забрани за движение на определени видове ППС – товарно движение 6. Велосипедно движение 7. Посочност и предимства на движението по ПУМ: - Район ...

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

bannerrecycling

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА: - Отпадъци от опаковки; - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; - Излезли от употреба моторни превозни средства; - Излезли от употреба гуми; - Отработени масла; - Опасни отпадъци от домакинствата. - Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) • Информация за Площадки на територията на Община Пловдив за безвъзмездно предаване ...