Реализирани проекти

46. Проект: „Изграждане на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 год. и техните семейства в Община Пловдив“ – „Шанс за щастливо бъдеще“

Финансираща програма/институция: ОП „Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 593 347,29 лв.

Цели и очаквани резултати: Деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата.

Срок на изпълнение: 01.05.2015 – 31.10.2015 г.


47. Проект: „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив” 

Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Обща стойност на проекта: 2 649 314,83 лв.

Цели и очаквани резултати:  Основната цел е да се създадат младежки центрове чрез изграждане/модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, които да отговарят на определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен стандарт на Съвета на Европа за Младежки центрове.

Продължителност: 28.01.2014 г. – 30.12.2016 г.


48. Проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“

Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на културната история”

Обща стойност на проекта: 1 147 693,52 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проектното предложение е дигитализация на движимото и недвижимо културно-историческо наследство от фондовете на някои от най-важните културни институции на територията на Община Пловдив.

Срок на изпълнение: 29.04.2015 – 30.04.2017 г.


49. Проект: „Изхранване на хора в зряла възраст: Междусекторен подход за обучение и образование”

Финансираща програма/институция: Програма „Еразъм + „

Обща стойност на проекта: 14 898,00 eвро / 29 137,96 лв.

Цели и очаквани резултати: Създаване на партньорство и обмен на добри практики в областта на здравословното хранене за възрастни хора.

Срок на изпълнение: 01.02.2015 – 31.08.2016


50. Проект: “Извършване на ремонтни дейности в сградата на ЦДГ „ Весела“, „кв. Х.Димитър“, гр. Пловдив”

Финансираща програма/институция: Програма „Красива България“ към МТСП

Обща стойност на проекта: 99 827,00 лв.

Цели и очаквани резултати:

Прилагане на мерки за ЕЕ и обновяване на дворно пространство на сградата на ЦДГ „Весела“, кв. „Хаджи Димитър“, гр.Пловдив

Срок на изпълнение: 06.07.2016 – 14.10.2016 г.

12,064 total views, no views today

Страница 10 от 14« Първа...89101112...Последна »