Начало Общински Съвет Контрол по законосъобразност

Контрол по законосъобразност

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 8, взетo с Протокол № 1 от 23.01.2018г.- 05.02.2018

Жалба против т.1,т.2,т.3 и т.4 от Приложение 8.2 към чл.62/2/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив – 30.10.2017г.

Жалба против чл.31 т.2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив – 18.10.2017г.

Жалба против Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив- 18.10.2017г.

Решение № 2303 от 02.12.2016 на Административен съд-Пловдив/потвърдено с Решение №7624 от 15.06.2017 на ВАС/, касаещо промени в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив – 19.06.2017г.

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 110, взетo с Протокол № 6 от 13.04.2017г.- 26.04.2017

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 48, взетo с Протокол № 4 от 09.03.2017г.- 27.03.2017

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 158,  взетo с Протокол № 6 от 14.04.2016г.-   03.05.2016

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 13,  взетo с Протокол № 1 от 28.01.2016г.-   12.02.2016

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 327,  взетo с Протокол № 16 от 09.10.2014г.-   27.10.2014

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 82,  взетo с Протокол № 5 от 27.03.2014г.-   11.04.2014

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 419,  взетo с Протокол № 20 от 13.11.2013г.-   26.11.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 337,  взетo с Протокол № 15 от 15.09.2013г.-   02.10.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №269, взето с Протокол № 12 от 01.08.2013; изменено с Решение № 300, взето с Протокол №14 от 04.09.2013 – 20.09.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №302, взето с Протокол № 14 от 04.09.2013 – 20.09.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 335,  взетo с Протокол № 14 от 04.09.2013г.-   20.09.2013

Заповед на областния управител, с която оспорва и сезира Административен съд-Пловдив, относно Решение №244, взето с Протокол № 11 от 18.07.2013 – 21.08.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 269 и Решение № 280 , взети с Протокол № 12 от 01.08.2013г.-   19.08.2013

Писмо от областния управител,  с което връща за ново обсъждане Решение № 244,  взетo с Протокол № 11 от 18.07.2013г.-   02.08.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение №117 и Решение №124 , взети с Протокол № 6 от 10.04.2013г.-   30.04.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 103 ,  взетo с Протокол №5 от 21.03.2013г.-   08.04.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 46,  взетo с Протокол №2 от 14.02.2013г.-   26.02.2013

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение №484, Решение №487 и Решение №489, взети с Протокол №21 от 06.12.2012г.-   21.12.2012

Писмо от областния управител, с което връща за ново обсъждане Решение № 38,  взетo с Протокол №1 от 24.01.2013г.-   08.02.2013

28,415 total views, 24 views today