Процедури по ЗОП

Съобщение от 23.06.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР/СРР на обект - „Къща на занаятите”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Стръмна” №3 – УПИ І, кв. 399 по плана на „Старинна градска част” гр. Пловдив”

Съобщение от 19.06.2014 г. за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за обект „Преустройство на сграда находяща се в парцел X-2121,2120, кв.9 по плана на ИИЗ II-ра част, гр.Пловдив“

Съобщение от 18.06.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности (частичен основен ремонт) на Детска Ясла № 13 „Палечка” – район Северен, гр. Пловдив”

Съобщение от 18.06.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за обекти на образователната инфраструктура“ по обособени позиции, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“(ОПРР), проект „Пловдив 2014-2020г. – интелигентен , устойчив , желан европейски град“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“, договор N BG161PO001/5-02/2012/009

Съобщение от 17.06.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за градска среда“ по девет обособени позиции, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“(ОПРР), проект „Пловдив 2014-2020г. – интелигентен , устойчив , желан европейски град“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“, договор N BG161PO001/5-02/2012/009

Съобщение от 16.06.2014 г. , относно отваряне на ценови предложения за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Преустройство на сграда, находяща се в парцел X-2121,2120, кв.9 по плана на ИИЗ II-ра част, гр. Пловдив“

Съобщение от 13.06.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за обекти на образователната инфраструктура“ по обособени позиции, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“(ОПРР), проект „Пловдив 2014-2020г. – интелигентен , устойчив , желан европейски град“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“, договор N BG161PO001/5-02/2012/009

Съобщение от 06.06.2014 г. за отваряне на ценовите оферти към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив”

149,230 total views, no views today

Страница 6 от 13« Първа...45678...Последна »