Процедури по ЗОП
Обществена поръчка с предмет: „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Община Пловдив”, по позиции, както следва: Позиция І – диетично хранене в р.Централен 1; Позиция ІІ – диетично хранене в р.Централен 2; Позиция ІІІ – диетично хранене в р.Тракия; Позиция ІV – диетично хранене в р.Източен  - кв. „Каменица“; Позиция V – диетично хранене в р.Източен  - кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“;  Позиция VІ – диетично хранене в р.Западен; Позиция VІІ – диетично хранене в р.Северен 1 в кв. „Захарна фабрика”; Позиция VІІІ – диетично хранене в р.Северен 2 в кв. „Каршиака”; Позиция IX – диетично хранене в р.Северен 3 в кв. „Гагарин”; Позиция X – диетично хранене в р.Южен 1; Позиция XI – диетично хранене в р.Южен 2;

Документацията е неактивна, считано от 17:15 часа на 14.07.2014 г.
Съобщение от 29.08.2014г. за отваряне на ценови оферти

Съобщение от 30.06.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за реализация на дейности за провеждане на обучения в ключови компетентности и за осигуряване на публичност за нуждите на Община Пловдив, Район Западен“ по проект „Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Западен”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСъобщение от 27.06.2014 г. за отлагане на отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014

Съобщение от 26.06.2014 г. за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения за развиване на ключови и професионални компетентности на служителите от районната администрация, в изпълнение на проект: „Обучението – гаранция за ефективна и компетентна администрация“ по договор № 13-22-66/02.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ 

Съобщение с изх.№ 14РОП45-1/ 25.06.2014 г. за отваряне на ценови оферти по поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

152,358 total views, no views today

Страница 5 от 13« Първа...34567...10...Последна »