Начало Архив Обяви, покани и съобщения

Архив Обяви, покани и съобщения


РЕЗУЛТАТИ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 23ОА-2171/04.09.2023 г. и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив
РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23ОА- 2181/ 04.09.2023 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 23ОА- 2181/04.09.2023 г., за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1792/21.07.2023Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23ОА-1747/18.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ (второ заседание)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №23 ОА-1747/18.07.2023 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА   ПОСТЪПИЛИТЕ  ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

Министерството на културата и Община Пловдив обявиха отворена покана за подаване на заявки за участие в конкурса за ежегодната Национална награда „Христо Г. Данов” – 2023 г., за принос в българската книжовна култура. Срокът за подаване на заявките е до 22 май 2023 г. включително.
Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена от Министерството на културата и Община Пловдив през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май. Съгласно утвърдения Статут на наградата на конкурсен принцип ще бъдат определени и връчени награди в осем категории: „Българско издателство”; „Автор на българска художествена литература”; „Преводач на художествена литература”; „Автор в областта на хуманитаристиката”; „Автор на издание за деца”; „Художник или дизайн и оформление на книга”; „Представяне на българската книга” и „Библиотечно дело”. Министърът на културата връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура.
В конкурса за наградата могат да участват физически и юридически лица. За наградата се кандидатства само с първи издания и нови преводи. За участие в конкурса се подава предложение по образец съгласно Приложение № 1 към Статута. Образецът е публикуван на сайтовете на Министерството на културата и на Община Пловдив при обявяването на конкурса.
Обявяването на наградите пред обществеността се извършва на тържествена церемония в град Пловдив, която ще се състои на 16 юни от 17.00 часа в къщата –музей „Христо Г.Данов“ на ул. „Митрополит Паисий“ №2. Поименният състав на журито се обявява при връчването на наградата.
Пълните условия са регламентирани в Статута, който, заедно с формуляр за участие, може да бъде изтеглен от сайтовете на Министерството на културата или Община Пловдив: https://mc.government.bg/, https://www.plovdiv.bg/.

Статут на наградата
Предложение за участие- Приложение 1


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ  ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МАРТ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ФЕВРУАРИ 2023 Г.
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ В СГРАДИТE НА ГХГ- ПЛОВДИВ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ОКТОМВРИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 22ОА-2035/01.09.2022г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1718/02.08.2022Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОA-1609/18.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1609/18.07.2022 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО  КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.
РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 21ОА-2565/16.09.2021г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ –М. НОЕМВРИ 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА – 2363/01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА -2363 /01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21ОА-1991/22.07.2021Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21 ОА -1920/16.07.2021 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.

НОВО! ПОКАНА за участие в Резидентна програма за артисти (пилотно издание), част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА1898/24.09.2020Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ОА1989/05.10.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.1, Т.1 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.6, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕЗУЛАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20ОА-1361/20.07.2020Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.
Х-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- ПРОМЕНИ ЗА СРОКОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

„Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – ОКТОМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 22ОА-2035/01.09.2022г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1718/02.08.2022Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № № 22ОА -2034 /01.09.2022 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОA-1609/18.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №22ОА-1609/18.07.2022 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО  КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ от дейността на комисия, назначена със Заповед № 21ОА-2565/16.09.2021г., и във връзка с чл.6, ал.2, т.2 от Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ –М. НОЕМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21OA-656/04.03.2021г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 – „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА – 2363/01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ  НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21ОА -2363 /01.09.2021 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №21ОА-1991/22.07.2021Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 21 ОА -1920/16.07.2021 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.

НОВО! ПОКАНА за участие в Резидентна програма за артисти (пилотно издание), част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА1898/24.09.2020Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ОА1989/05.10.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.1, Т.1 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.6, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕЗУЛАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20ОА-1361/20.07.2020Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 20ОА 1709/01.09.2020 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 – „ФЕСТИВАЛИ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ“ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г.
Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2021 г.
Х-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №20 ОА -1322/16.07.2020 г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ДОПУСТИМОСТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- ПРОМЕНИ ЗА СРОКОВЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО ПО КОМПОНЕНТ 2 -„МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

„Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.

Покана към кандидатите от Резервния списък по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ за внасяне на актуализирани бюджети по проектните предложения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 19ОА2216/11.09.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ В КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ В КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА

Започна нaбирането на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 Г.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

IX-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“ за автори до 45-годишна възраст

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г.

Набиране на предложения за Награда “Пловдив” в областта на изкуството и културата за 2018 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СЕСИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 – „МОБИЛНОСТ“ – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.

До 1 април се приемат предложенията за членове на комисиите за присъждане на Награди „Пловдив“

Резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2494/24.10.2018г. , за оценка,класиране и одобряване за включване в календара на културните събития на община Пловдив за 2019г. на проекти по Компонент1 от Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на кутурата.

Резултати От дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание

Резултати От дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ – второ заседание

Резултати От дейността на комисия, назначена със Заповед № 18ОА2329/02.10.2018г.,за разглеждане по допустимост на постъпили проекти за финансиране по Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“ .

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО КОМПОНЕНТ 4 „КНИГИ НА ПЛОВДИВСКИ АВТОРИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“ съгласно чл. 11, ал.7 от Наредбата

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“

Резултати от дейността на комисия за разглеждане и оценяване на постъпили проекти за финансиране по компонент 4 – „ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОВДИВСКИ ПИСАТЕЛИ И ВАЖНИ ЗА ГРАДА ИЗДАНИЯ“

Община Пловдив обявява сесия за набиране на предложения по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата

106 total views, no views today